Süt İşletmesi

Süt tesisi, herhangi bir sütün veya herhangi bir süt ürününün alındığı, işleme veya üretim için elleçlendiği ve/veya dağıtım için hazırlandığı işletme anlamına gelir. Süt fabrikaları dünyanın her yerinde bulunur, ancak boyutları ve üretilen ürünlerin türleri çok farklı olduğu için genel özellikler vermek zordur. Süt endüstrisi birkaç üretim sektörüne ayrılabilir. Her bölüm, karakteristik bir bileşime sahip atık su üretir.
Göksun Yıldırım | Hareem Falak | Yağmur Aşçı