Hakkımızda

Tarih boyunca birbirini koşullayan sanayi ve kent arasındaki üretken ilişki küresel ve yerel ekonomilerde ortaya çıkan yeni eğilimler sonucu daha önce deneyimlenmemiş şekilde dönüşüme uğramakta. Verimlilik ve yenilikçilik adına sanayinin üretken programları olan imalat, araştırma-geliştirme, tasarım ve işletim eskisinden çok daha bütünleşik olma yönünde bir eğilim sergilemekte. Sahip olduğu emek profilinde çeşitliliği amaçlayan endüstri alanları, kentlerin sunduğu toplumsal ve teknik altyapı ile güçlü bağlantılarla çok daha ‘kentsel’ karakterde kendilerini yeniden üretmektedir. Var olan eğilim, söz konusu sosyo-ekonomik ve teknolojik dönüşümü güçlü bir şehircilik perspektifi ile destekleyecek, yönlendirecek ve denetleyecek etkin mekânsal planlama ve tasarım stratejilerini gerektirmekte. 

Bu bağlamda ENDÜSTRİ ŞEHİRCİLİĞİ_TÜRKİYE, ülkemiz şehirciliği bağlamında sanayi bölgelerinin kentle ilişkili olarak gelecek dönüşümlerine yönelik bütünlüklü bir stratejik perspektif ve yenilikçi çözüm önerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla proje, iktisat, planlama ve mimarlık alanından akademisyen, araştırmacı ve strateji uzmanlarının katılımı ile ODTÜ Kentsel Tasarım ve Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programları ile Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) işbirliğinde çok disiplinli bir platform olarak tasarlanmıştır. Program, planlama, siyasa ve tasarımla üretken mekanların yaratılmasına yönelik tematik uzgörüyü bir tür tasarım araştırması konusu olarak ele almaktadır. 

Projenin temel yaklaşımı, 2014 yılında MIT ve Tel Aviv Üniversitesi işbirliği ile oluşturulmuş INDUSTRIAL URBANISM grubunun bugüne dek oluşturmuş olduğu söylem ve kuramsal çerçeveye doğrudan referans vermektedir. Bu çerçevede proje, farklı yerel bağlamlarda kendini tanımlayabilecek diğer ulusal araştırma ve geliştirme proje grupları ile dayanışma halinde konuya yönelik uluslararası ağın aktif bir parçası olma niyetini ortaya koymaktadır.