EkipGüven Arif Sargın
ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 1986 yılında Lisans ve 1989 yılında da Yüksek Lisans dereceleri ile mezun oldu. Kentsel ve Çevresel Tarih ve Kuram alanında yürüttüğü doktora çalışmasını, 1990-1996 yılında ABD’de, University of Wisconsin-Madison’da tamamladı. 1998 yılından bu yana, öğretim üyesi olarak ODTÜ Mimarlık Bölümü’nün çatısı altında akademik, idari ve toplumsal faaliyetlerini yürütmektedir. 2007 Şubat – 2015 Ocak tarihleri arasında aynı kurumda Bölüm Başkanlığı ve 2012-2014 yılları arasında da TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2015-2020 tarihleri arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür. Eğitim faaliyetleri, Lisans ve Lisansüstü seviyelerde verdiği mimari ve kentsel tasarımı stüdyoları; araştırmaları mekân siyaseti, kentsel ve çevresel kuram ve tarih, eleştirel mimarlık kuramı ve kültürel çalışmalar alanlarında yoğunlaşmaktadır.Emin Dedeoğlu
E. Dedeoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi eğitimi almış sonrasında ABD’nin Boston şehrindeki Northeastern Üniversitesinde Ekonomi alanında master programını bitirmiştir. Meslek hayatına Hazine Müsteşarlığı’nda başlamış ve çeşitli görev ve birimlerinde 25 yılın üzerinde çalışmıştır. 1999 yılında, 4 yıl boyunca Vekil İcra Direktörü ve İcra Direktörü danışmanı olarak çalıştığı  Dünya Bankası’nda görevlendirilmeden önce Hazine’de Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı (1993-1995), Genel Müdür Yardımcısı (1995-1997) ve Genel Müdür (1997-1999) olarak görev yapmıştır. Dedeoğlu 1989-1991 yılları arasında geçici olarak Özelleştirme İdaresinde (Kamu Ortaklığı İdaresi) Özelleştirme Daire Başkanı olarak çalışmıştır. E. Dedeoğlu’nun deneyimi ve mesleki ilgisi genel olarak “kamu yönetişimi”, özellikle kamu mali yönetimi, kamu reformu, kamu idaresi, yerel ve bölgesel kalkınma, yolsuzlukla mücadele ve kapasite gelişimi alanlarındadır. Dedeoğlu, daha önce Türkiye’nin en büyük bağımsız düşünce kuruluşlarından olan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)’ın 2004 yılında kuruluşunda yer almış olup bu tarihten 2017 yılı Nisan ayına kadar bu vakfın Yönetişim Programı Direktörlüğü’nü yürütmüştür. Bu görevi sırasında yönetişim alanında, yolsuzlukla mücadeleden yerelleşmeye, maliye politikasından sosyal entegrasyona çeşitli konularda araştırma ve faaliyetler yürütmüştür. Ayrıca birçok projede takım lideri veya kıdemli uzman olarak çalışmıştır.


Olgu Çalışkan
ODTÜ Koordinatör
2013 yılında Delft Teknoloji Üniversitesi’nde (Hollanda) Şehircilik alanında doktorasını tamamlayan O. Çalışkan, ODTÜ Mimarlık Fakültesi   Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev almakta. Built Environment (2011), Journal of Urban Design (2010), Journal of Architectural and PlanningResearch (2011), Urban Design International (2012, 2020) ve Urban Morphology (2017) gibi uluslararası dergilerde yayınları olan O. Çalışkan’ın temel araştırma konuları, fiziksel planlama ve kentsel tasarım, kentsel morfoloji, tasarım kuramı ve metodolojisi ile şehircilikte görsel temsil biçimleridir. ODTÜ Kentsel Tasarım Programı’nda stüdyo kordinatörlüğü yapan O. Çalışkan aynı bölümde ‘Plancılar İçin Yaratıcı Düşünce’, ‘Parametrik Kentsel Tasarım’ ve ‘Kolektif Konut Planlaması ve Tasarımı’ derslerini vermektedir. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bünyesinde Gazze Şeridi için stratejik vizyon projesinin müelliflerinden biri olarak Ocak 2016 tarihinde projeyi İsrail ve Filistin tarafına sunan ekibin içinde yer almıştır. 2014’ten bu yana çeşitli ulusal ve uluslararası kentsel tasarım yarışmalarında jüri üyesi olarak yer alan O. Çalışkan, çeşitli tasarım ekipleri ile katılmış olduğu yarışmalardan [Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması (2015), ve Taksim Uluslararası Kentsel Tasarım Yarışması (2020)]ödülleri bulunmaktadır..  H. Emre Koyuncu
PAL Koordinatör
H. E. Koyuncu, Emre Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden lisans ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yöneticiler için MBA programında yüksek lisans diplomasına sahiptir. Şehirler, yerel yönetimler, bölgesel kalkınma, iyi yönetişim ve stratejik yönetim konularındaki PAL çalışmalarına katkı sağlamaktadır. 20 yılı aşan bir süre Istanbul ve Ankara’da Türkiye’nin seçkin iki sivil toplum kuruluşunda çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1996 yılında Habitat Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı ve sekiz yıl boyunca yönetiminde bulunan H. E. Koyuncu, 2005-2017 yılları arasında ise TEPAV yönetişim ekibinde program yöneticisi ve son olarak şehir çalışmaları program direktörü görevlerini yürüttü. Kariyeri boyunca uluslararası kuruluşlar, merkezi ve yerel yönetimlerle birlikte çalışma imkânı bulduğu çeşitli araştırma ve danışmanlık projelerinde kilit uzman, proje yöneticisi, eğitmen gibi pozisyonlarda görev yaptı. H. E. Koyuncu, iyi uygulama olarak uluslararası düzeyde kabul görmüş üç katılım aracının (vatandaş karnesi, katılımcı bütçeleme, müzakereli tercih konferansları) Türkiye’ye tanıtılmasında, tasarımında ve ilk uygulamalarında yer aldı.  Esen Çağlar
2006’dan bu yana Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde ders veren E. Çağlar, Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government’tan Uluslararası Kalkınma ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı, Princeton Üniversitesi’nden de Politika ve Politik Ekonomi dalında lisans dereceleri sahibidir. Sanayi Politikası ve Rekabet Gücü, Bölgesel ve Kentsel Ekonomik Kalkınma konularındaki uzmanlığıyla, ekonomik kalkınma sorunlarına yönelik çok disiplinli yaklaşımlar ile ilgilenmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi çok taraflı uluslararası kuruluşlarda çalışan Esen Çağlar, Türkiye, Umman, Kazakistan, Filistin, Kıbrıs ve Etiyopya dahil olmak üzere çeşitli hükümetlere danışmanlık hizmetleri sunmuştur. E. Çağlar, 2005 yılından beri üyesi olduğu, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nda (TEPAV) 2013- Mart 2016 yılları arasında İcra Direktörü Yardımcılığını üstlendi. TEPAV’da, Sanayi Politikaları ve Rekabet Gücü, Yerel ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma, Ekonomik Entegrasyon- Dış Ekonomik İlişkiler ve Özel Ekonomik Bölgeler olmak üzere dört farklı araştırma programının yürütücülüğünü yaptı. Esen bu programlar çerçevesinde, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde olduğu kadar Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya’da da kırk projeyi yönetti. Cansu Canaran 
Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 2009 yılında tamamlayan C. Canaran, doktora araştırması kapsamında  misafir öğretim üyesi olarak Columbia Üniversitesi, Mimarlık, Planlama ve Koruma Yüksek Lisans Programında çalışmalarını sürdürdü (New York, 2003-04). 2005-2021 yılları arasında ODTÜ Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu dönem boyunca profesyonel çalışmalarını ve tasarım pratiğini de bir yandan sürdüren Cansu Canaran’ın kentsel tasarım, master plan, mimari proje yönetimi ve uygulama süreçleri konularında çeşitli ölçeklerde ulusal ve uluslararası proje ve danışmanlık çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca uluslararası profesyonel kentsel tasarım ve mimarlık yarışmaları için tasarım kılavuzları/rehberleri hazırlamış ve juri üyelikleri yapmıştır. Nisan 2016’dan itibaren TED Üniversitesi’nde çalışmakta, lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir. Mayıs 2021’den bu yana Mimarlık ve Kent Çalışmaları yüksek lisans programı ana bilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Araştırma ve ilgi alanları; kentsel tasarım kuram ve yöntemi, temel tasarım, kentsel morfoloji, biçim kuramı ve temsil biçimleri, tasarım ve yaratıcılık, endüstri mirası ve endüstri yapılarının yeniden işlevlendirilmesi ve sinema, fotoğraf ve medya sanatlarında kent ve mimarlığın temsili konularını içermektedir.