Petrol Rafinerisi

Bir petrol rafinerisi, ham petrolün petrol nafta, benzin, dizel yakıt, asfalt baz, ısıtma yağı, gazyağı, sıvılaştırılmış petrol gazı, jet yakıtı ve akaryakıt gibi daha faydalı ürünlere dönüştürüldüğü ve rafine edildiği bir endüstriyel proses tesisidir. Her bir üretim çıktısı entegre kompleksin mekânsal kurgusunda yer alarak rafinerinin mekânsal kurgusunun karmaşıklık düzeyini artırır. Rafineride üretim süreci, farklı mekânsal organizasyon şemaları çerçevesinde tasarlanabilir. 

Ata Gün Aksu | Aybüke Tufan | Necdet Ayık