Kentsel Maden İstasyonu

‘Kentsel maden’, bir toplumun atık elektrikli ve elektronik ekipmanındaki nadir metallerin stoklanması anlamına gelir. Kentsel madencilik, bu nadir metallerin mekanik ve kimyasal işlemlerle geri kazanılması sürecidir. Dolayısıyla bir kentsel maden istasyonu, atıklardan metaller ve metal hurdaları gibi hammaddelerin hem ayrıştırılmasını hem de geri dönüşümünü içeren bir üretim tesisidir. Artan tüketim hızı göz önüne alındığında, kentsel madencilik, potansiyel olarak modern kent toplumlarının önde gelen endüstriyel üretim tesisi olarak ele alınabilir. 

Büşra Sönmez | Sara Rraja