Elektronik Sanayi Kompleksi

Elektronik, vakumda, gazlarda, sıvılarda, yarı iletkenlerde ve iletken ve süper iletken malzemelerde elektriğin iletiminin incelenmesi, uygulanması ve kontrolü ile ilgilenen bilim ve teknoloji dalıdır. Ürünler, ana işlevlerini yerine getirmek için elektronik ilkelerini kullanan malzemeler, parçalar, bileşenler, alt montajlar ve ekipmanlardan oluşur. Hepsi bir arada endüstriyel kompleks, işçilere, üreticilere ve alıcılara üretim sürecinde gerekli erişilebilirliği ve gerekli hızı sağlar. Geleceğin parametrik kurgusu, endüstrinin gelecekteki ihtiyaçlarını önermekte ve bunlara cevap vermektedir; kümeleme, hız, erişilebilirlik, sosyal etkileşim.
Gizem Demirkol | Yağmur Erişen | Ekin Güneş Şanlı