Şeker Fabrikası

Şeker fabrikaları, şeker kristallerinin üretildiği diğerine konsantre şurup ve buhar sağlayan pancar ve meyve suyu işleme tesisleridir. Kapasitelerine bağlı olarak çeşitli ölçeklerde ve karmaşıklık düzeyinde çalışabilirler. Tipik bir pancar şekeri şirketi şu departmanlardan oluşur: tarım, işletme, finans, pazarlama, satın alma ve insan kaynakları. Mühendislik, süreç denetimi/yönetimi, çevre, bilgisayar uygulamaları, araştırma, iletişim, trafik ve güvenlik de bir şeker fabrikasının parametrik mekânsal organizasyonunda göz önünde bulundurulması gereken temel bölümleri arasındadır.
Halime Kızıl | Harmain Riaz| Ezgi Nur Güngör