Çimento Fabrikası

Bir çimento fabrikası girdi, işleme ve çıktı olmak üzere üç üretim bölümünden oluşur. Hammadde hazırlama; kırma, depolama ve harmanlama, oranlama, öğütme ve homojenleştirme görevlerini kapsarken; klinker üretimi, kalsine etme, yakma ve soğutmayı içerir. Son olarak, çimento üretimi depolama, oranlama, öğütme, paketleme ve yükleme yoluyla gerçekleştirilir. Bütünsel üretim, doğrusal sürecin bileşenlerince organize edilir.
Suard Cengu | Naciye Kara