‘Koridor’

Son yıllarda bir sanayi şehrine dönüşen Ankara’nın, sanayi bölgeleri bir teknoloji ve ekolojik yaşam koridoru olarak yeniden örgütlenebilir mi? Bu entegrasyonun faydaları ne olabilir? Ankara’nın iki farklı noktasında bulunan Başkent OSB ve Sincan OSB arasında bir yeni nesil sanayi koridoru nasıl kurgulanabilir?

Koridor(lar) projesi, Başkent OSB’yi merkezine alarak Anadolu OSB’nin de bulunduğu bölge ile Sincan OSB arasındaki alanı Ankara Çayı etrafında geleceğin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlamayı amaçlamıştır. İki bölge arasında 20 km boyunca uzanan bu alan bir “üretim hattı” olarak ele alınmış olup; bu hattın konaklama imkanları, yaşam alanları, sosyal donatılar, tarım ve rekreasyon alanları ve gelişmiş ulaşım olanakları ile bütüncül olarak planlanması öngörülmektedir.

Yalnız başlarına konumlanan birbirinden kopuk fabrikalar ve OSB’ler yerine etkileşimi ve işbirliği yüksek sanayi alanlarının oluşması amaçlanmıştır. Sosyal etkileşim, yenilikçiliğin önemli bir tetikleyicisi olarak ele alındığından mekanlar ve insanlar arasındaki bağlantıyı yeniden kuran bir model geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Senaryo tasarlanırken OSB’lerin mevcut sektörel ağırlığı göz önünde bulundurulmakla beraber sürdürülebilir bir gelecek için tarımsal sanayiye özel bir önem atfedilmiştir. OSB’ler arasında kurulacak bağlantı sırasıyla mavi, yeşil ve gri koridor olarak adlandırabileceğimiz üç ana doğrusal bileşen üzerinden tasarlanmıştır: Ankara Çayı, yeşil alanlar ve yollar.

While designing the scenario, the current appearance of OIZs was considered, and a special attention was paid to the industrial sector for a contemporary future. Three main plans, which we can call blue, green and gray corridors for the connections to be established between OIZs, are being designed: Ankara Stream, green areas and roads.

Göksun Yıldırım | Hareem Falak | Ümmiye Şeyda Çağlan