‘İkisinin Ortası’

Ankara sanayiinin tamamen dijitalleştiği bir dünyada kent içerisinde kalan bir sanayi bölgesinin mekânsal ve programatik dönüşümü nasıl olurdu? OSTİM, bugünkü küçük ölçekli üretim birimlerden oluşan dinamik sanayi ağ yapısını, yeni nesil sanayinin kuluçka merkezi ve çözüm ortağı olmaya doğru nasıl dönüştürebilir? Peki böyle bir dönüşümün, üretim mekanında ve ortak açık alanlardaki yansımaları nasıl olurdu?

Bu proje ile sanayi ve şehir arasında olabilecek alternatif entegrasyon modelleri OSTİM örneği üzerinden araştırılmıştır. Var olan sorunlar, mimari ve mekânsal sınırlamalar irdelenmiştir. Böylece OSTİM’in tamamı için tek bir statik ana plan şeması yerine modüler, ihtiyaçlara göre çözümler sunan bir model ile OSTİM’in geleceğin dijital sanayiine ev sahipliği yapması senaryosu geliştirilmiştir.

Mekanların OSB ölçeğinde düzenlenmesinin hem esneklik içinde sağlanması hem de mekândan kaynaklı sosyal ayrımın önüne geçilmesi hedeflenmiştir. OSTİM’de yapılacak yeni düzenlemelerin melez bir anlayış ile birden çok etki sağlaması amaçlanmıştır. Bu etki alanları; üretim alanı, konaklama alanı, yeşil alan, sosyal donatı ve teknik altyapı donatılarını içermektedir.

Tüm bunlar yapılırken OSTİM’in geleceğin inovasyon ve teknoloji merkezi olacağı göz önünde bulundurulmuştur. Böylece hem etkileşim içinde ortak alanları kullanabilen hem de erşim denetimli özel çalışma alanlarında varlığını sürdüren firmalar bir arada konumlanabilecektir. Ortaya konulan senaryoda geleceğin yenilikçi firmalarının ihtiyaçlarına göre en uygun modüler çözüm seçenekleri üretilmektedir.

Aybüke Tufan | Büşra Sönmez | Ömer Faruk Ağırsoy