Erişilebilir Sanayi

Geleceğin sanayisi için hareketlilik (mobilite) olgusunun belirleyici rolü ne olacak? Daha rekabetçi, daha verimli ve daha yaşanılabilir bir sanayi alanının kurgusunun, erişilebilirlik çözümleri neler olabilir? Var olan altyapı en etkin şekilde nasıl yeni teknolojilere evriltilir?

Projede Başkent OSB ve çevresi, sanayi bölgelerinin en önemli girdilerinden biri olan lojistik ve ulaşım olanaklarının geliştirilmesi bağlamında yeniden ele alınmaktadır. Lojistik olanakları hem Ankara ölçeğinde hem de Başkent OSB ölçeğinde incelenerek bir dizi yapısal müdahale önerilmiştir.

Lojistik ve ulaşım imkanlarını genişletmek için ‘bulvar’ olarak nitelendirilen, ana iskeletini raylı sistemin oluşturduğu bir lojistik hat tasarlanmıştır. Bu hat, Başkent OSB’den başlayıp Anadolu OSB’nin içinden geçerek ilerlemektedir. Üretim alanları, sosyal donatılar, yaşam alanları, konaklama alanları gibi bileşenlerin bulvar çevresinde birbiri ile ilişki halinde konumlandırılması amaçlanmıştır.

Lojistik hattın odaklarından biri Başkent OSB içerisinde öngörülen ‘araştırma, uygulama ve yeterlilik merkezi’dir. Burada farklı profilde işgücünün etkileşim içinde olduğu bir tasarım ve üretim ortamı oluşması hedeflenmiştir. Bu çerçevede, üretim ve erişim sistemi bütünlüğüne dayalı olarak sürdürülebilir bir sanayi alanının altyapısı kurgulanmaktadır.

Yağmur Erişen | Gizem Demirkol | Samira Asadmosaffar