‘Endüstriyel Kent’

Geleceğin sanayi üretimi kenti üreten temel unsur haline gelebilir mi? Sanayi bölgesi ile bütünleşik bir kent, geleceğin kentsel yaşam biçimi için model oluşturabilir mi? Geleceğin işgücü ve de özellikle yaratıcı sınıfını çekmek için yapılması gerekenlerle, toplumun faklı kesimlerini mutlu edecek bir yaşam, çalışma ve toplumsallaşma ve rekreasyon programı nasıl birlikte düşünülebilir?

Bu proje Anadolu OSB ve 2. OSB’yi de kapsayan yaklaşık 50 km2’lik alanda Başkent OSB’ye odaklanarak yeni bir ana plan ortaya koymayı amaçlamıştır. OSB’lerin geliştiği ve birbirine yakınlaştığı senaryoda, çalışanlar ve sanayi bölgeleri arasında güçlü bir ilişki sağlayacak şekilde sanayi havzasının yeniden planlanması amaçlamıştır.

Beraber olma, kolektif üretme ve beraber yaşama temaları etrafında geliştirilen projede ayrıca değişen işgücü profili göz önünde bulundurulmuştur. Gelecekte ihtiyaç duyulan işçi profilinin fiziksel güçten ziyade entelektüel birikime ihtiyaç duyacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda, OSB’lerin kendi arasındaki ve OSB’ler ile üniversiteler ve teknoparklar arasındaki etkileşimi güçlendirecek bir bütünleşik endüstriyel kent gelişimi öngörülmektedir.

Esra Gürel | Harmain Riaz | Handan Akyürek