Dönüşüm İçin Düzenleyici Çerçeve

Üretim, kullanım ve imha süreci yerine dönüşümü ve yeniden dönüşümü esas alan “döngüsel ekonomi” olgusunun giderek önem kazandığı bir dünyada, sanayi alanları nasıl dönüşebilir? Bu dönüşümün temel ilkeleri ne olabilir? Firmalar arasında simbiyotik ilişkiler geliştirilirken, mekanların verimliliği ve yaşanabilirliği nasıl iyileştirebilir?

Sanayi bölgelerine yönelik yapılacak planlar için modüler bir müdahale çerçevesi sunmayı amaçlayan proje, OSTİM örneği üzerinden tasarlanmıştır. Kullanılabilecek müdahale biçimlerinin tasarımın amacına göre tanımlanması ile bir müdahale çerçevesi belirlenmiştir. OSTİM içerisinde yer alan her bir yapının ihtiyacına göre bu çerçeve üzerinden olası müdahaleler biçimlerinin tasarlanması amaçlanmıştır. Böylece, sanayi bölgelerinin yeniden yapılanması için senaryo bazlı bir tasarım kılavuzunun altlığı ortaya çıkarılmıştır.

Projede geri dönüşüm ve karşılıklı uyum (simbiyoz) mekanizmalarının mekânsal tasarımla olanaklı kılınması mekânın güvenliği, yaşanabilirliği ve çalışanların verimliliğini olumlu yönde etkileyecek donatıların artırılması ile sağlanmasının yolları irdelenmektedir. İkili lokal ilişkilerle sürdürülecek bu dönüşüm sürecinin alanın bütününü dönüştürücü nitelikte gerçekleştirileceği öngörülmektedir.

Ekin Güneş Şanlı | Özge Süvari | Sena Temurer