‘Endüstriyel Akupunktur’

Bir bölgenin tamamını merkezi bir ana planla dönüştürmek yerine, küçük müdahaleler dizini ile parsellerden adalara, adalardan bölgeye doğru aşağıdan yukarı bir yaklaşımla dönüşümü yönlendirmek olanaklı olabilir mi? Akupunktur yaklaşımından ilham alarak bir dizi noktasal müdahaleyle sanayi alanlarının dönüşümü nasıl sağlanabilir?

Akupunktur, şehircilik açısından kilit noktalarda yapılacak küçük ölçekli müdahaleler ile bu etkinin yayılmasını ve geniş alanları dönüştürmesini amaçlayan bir kavramsal yaklaşıma karşılık gelir. Bu projede OSTİM’in yapılacak küçük ve yerinde müdahaleler ile alan bütününde gelişimi ve dönüşümü öngörülmektedir.

OSTİM zaman içinde kendini dönüştüren ve şehirle bağlantılarını güçlendiren, yenilikçi üretim tarzlarına ev sahipliği yapmayı başarabilen organik bir yapıya sahiptir. Projede OSTİM’in kendi evrimsel sürecini bozacak büyük müdahalelerden kaçınarak, onu destekleyecek çözümler sunulması amaçlanmıştır.

Noktasal müdahaleler karakterize etmek için ada ve parsel tipolojileri belirlenmiştir. Böylece kritik noktalardan başlayacak değişimlerin yakın çevreye yayılarak alan bütününü dönüşümü stratejisi olanaklı hale gelmektedir. Bu doğrultuda saptanan yedi ayrı tipoloji, başka OSB’lerde de uygulanabilecek tasarım taktiklerinin altlığını oluşturmaktadır.

Hadeel Abuzaid | İrem S. Büyükkoçak | Yağmur Aşçı