2021-2022 MUD+MArch Studio Projects

Studio team: Güven Arif Sargın, Olgu Çalışkan (studio coordinator), Emin Dedeoğlu, Emre Koyuncu, Esen Çağlar, İrem Duygu Tiryaki, Mehmet Melih Cin